Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Inspektor Ochrony Danych -

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Mariusz Kuśmierski

Kontakt przez e-mail: m.kusmierski@secmed.pl

Kontakt listowny: 90-223 Łódź, Rewolucji 1905 r. numer 82

Metadane

Data publikacji : 29.08.2018
Data modyfikacji : 02.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Hiller Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Adam Sobestyanczyk
do góry