Ogłoszenia o przetargach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przetarg nieograniczony na remont II piętra budynku „B” oraz pomieszczeń 117 i 118 na I piętrze budynku ,,B'' w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi

Autor : Jacek Szczeblewski

2PN/2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

      I. Zamawiający:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. Narutowicza 75

 

II. Przedmiot zamówienia:

      Przetarg nieograniczony na remont II piętra budynku „B” oraz pomieszczeń 117 i 118 na I piętrze  

       budynku „B”  w  Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi.

 

III. Wybrano ofertę:

III.I. Część „A” zamówienia - remont II piętra budynku „B”:

Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Lewandowski, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Rudna 20.

III.II. Część „B” zamówienia - remont pomieszczeń 117 i 118 na I piętrze budynku „B”:

Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Lewandowski, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Rudna 20

IV. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja:

IV.I. Część „A” zamówienia - remont II piętra budynku „B”:

1. P.I.B „HESBUD”, 95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8

- cena:                                           55,47 pkt.,

- okres gwarancji:                         24,00 pkt.,

Łączna ilość punktów: 79,47

 

2. Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Lewandowski, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Rudna 20

- cena:                                          60,00 pkt.,

- okres gwarancji:                         40,00 pkt.,

Łączna ilość punktów: 100,00

 

3. Zakład Usług Budowlano-Remontowych Tadeusz Michniewicz, 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 42A

- cena:                                          57,35 pkt.,

- okres gwarancji:                         40,00 pkt.,

Łączna ilość punktów: 97,35

 

4. ABiD R.Majcher, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

- cena:                                          42,82 pkt.,

- okres gwarancji:                         40,00 pkt.,

Łączna ilość punktów: 82,82

 

IV.II. Część „B” zamówienia - remont pomieszczeń 117 i 118 na I piętrze budynku „B”:

1. P.I.B „HESBUD”, 95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8

- cena:                                          60,00 pkt.,

- okres gwarancji:                         24,00 pkt.,

Łączna ilość punktów: 84,00

 

2. Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Lewandowski, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Rudna 20

- cena:                                          49,44 pkt.,

- okres gwarancji:                         40,00 pkt.,

Łączna ilość punktów: 89,44

 

3. Zakład Usług Budowlano-Remontowych Tadeusz Michniewicz, 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 42A

- cena:                                          47,85 pkt.,

- okres gwarancji:                         40,00 pkt.,

Łączna ilość punktów: 87,85

 

4. ABiD R.Majcher, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

- cena:                                          36,68 pkt.,

- okres gwarancji:                         40,00 pkt.,

Łączna ilość punktów: 76,68

 

V. Wykonawcy wykluczeni:

Brak.

 

VI. Oferty odrzucone:

Brak.

 

VII. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy.

 

 VIII. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy.

 

IX.  Informacja o unieważnieniu postępowania:

Nie dotyczy.

              

Łódź, dn. 23.04.2018 r.

Metadane

Data publikacji : 23.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Szczeblewski Referat Administracyjno - Gospodarczy
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Utratny Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
do góry