Ogłoszenia o przetargach

INFORMACJA Z OTWARCJA OFERT - remont II piętra budynku „B” oraz pomieszczeń 117 i 118 na I piętrze budynku „B” w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi.

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Okręgowy Urząd Miar w Łodzi podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu na remont II piętra budynku „B” oraz pomieszczeń 117 i 118 na I piętrze budynku „B”  w  Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi.

-  Łączna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 300.000 zł,

-  Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

1) P.I.B „HESBUD”, 95-083 Lutomiersk, Bechcice Kolonia 8

Część „A”

            - Cena oferty: 273.179,16 zł brutto.

            - Termin wykonania zamówienia: od 09.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

            - Okres gwarancji: 36 miesięcy

            - Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury i odbioru końcowego robót.

Część „B”

            - Cena oferty: 21.383,10 zł brutto.

            - Termin wykonania zamówienia: od 03.09.2018 r. do 21.09.2018 r.

            - Okres gwarancji: 36 miesięcy

            - Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury i odbioru końcowego robót.

 

2) Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Lewandowski, 95-070 Aleksandrów Łódzki,

ul. Rudna 20

Część „A”

            - Cena oferty: 252.545,45 zł brutto.

            - Termin wykonania zamówienia: od 09.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

            - Okres gwarancji: 60 miesięcy

            - Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury i odbioru końcowego robót.

Część „B”

            - Cena oferty: 25.952,73 zł brutto.

            - Termin wykonania zamówienia: od 03.09.2018 r. do 21.09.2018 r.

            - Okres gwarancji: 60 miesięcy

            - Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury i odbioru końcowego robót.

 

3) Zakład Usług Budowlano-Remontowych Tadeusz Michniewicz, 90-133 Łódź,

ul. Wierzbowa 42A

Część „A”

            - Cena oferty: 264.204,00 zł brutto.

            - Termin wykonania zamówienia: od 09.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

            - Okres gwarancji: 60 miesięcy

            - Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury i odbioru końcowego robót.

Część „B”

            - Cena oferty: 26.814,00 zł brutto.

            - Termin wykonania zamówienia: od 03.09.2018 r. do 21.09.2018 r.

            - Okres gwarancji: 60 miesięcy

            - Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury i odbioru końcowego robót.

4) ABiD R. Majcher, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Część „A”

            - Cena oferty: 353.832,60 zł brutto.

            - Termin wykonania zamówienia: od 09.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

            - Okres gwarancji: 60 miesięcy

            - Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury i odbioru końcowego robót.

Część „B”

            - Cena oferty: 34.979,96 zł brutto.

            - Termin wykonania zamówienia: od 03.09.2018 r. do 21.09.2018 r.

            - Okres gwarancji: 60 miesięcy

            - Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury i odbioru końcowego robót.

 

Łódź, dn. 13.04.2018

Metadane

Data publikacji : 13.04.2018
Data modyfikacji : 13.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Utratny Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Utratny
do góry