Ogłoszenia o przetargach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przetarg nieograniczony na wykonanie drugiego etapu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach ,,A'' i ,,B'' w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi

1PN/2018

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Zamawiający:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. Narutowicza 75

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przetarg nieograniczony na wykonanie drugiego etapu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach „A” i „B” w  Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi.

 

III. Wybrano ofertę:

      01 PARTNER Sp. z o.o., 93-232 Łódź, ul. Lodowa 101

 

IV. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja:

  1. FIRE CONTROL Systemy Przeciwpożarowe – Michał Kamiński, 62-872 Godzisze Małe, Wolica 43,

- cena:                                    48,38 pkt.,

- okres gwarancji:                   40,00 pkt.,

Łączna ilość punktów: 88,38

 

      2. 01 PARTNER Sp. z o.o., 93-232 Łódź, ul. Lodowa 101

- cena:                                    60,00 pkt.,

- okres gwarancji:                   40,00 pkt.,

Łączna ilość punktów: 100,00.

 

V. Wykonawcy wykluczeni:

Brak.

 

VI. Oferty odrzucone:

Brak.

 

VII. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy.

 

 VIII. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy.

 

IX.  Informacja o unieważnieniu postępowania:

Nie dotyczy.

 

 

Łódź, dn. 09.04.2018 r.        

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Utratny Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
do góry