Ogłoszenia o przetargach

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Przetarg nieograniczony na wykonanie drugiego etapu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach ,,A'' i ,,B'' w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Okręgowy Urząd Miar w Łodzi podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie drugiego etapu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach „A” i „B”  w  Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi.

-  Łączna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 155.000 zł,

-  Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

 

      1. FIRE CONTROL Systemy Przeciwpożarowe – Michał Kamiński, 62-872 Godziesze Małe, Wolica 43,

- Cena oferty: 182.979,72 zł brutto.

- Okres gwarancji: 60 miesięcy

- Termin wykonania zamówienia: od 02.07.2018 r. do 24.08.2018 r.

- Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury i odbioru końcowego robót.

 

 

        2. 01 PARTNER Sp. z o.o., 93-232 Łódź, ul. Lodowa 101

- Cena oferty: 147.538,50 zł brutto.

- Okres gwarancji: 60 miesięcy

- Termin wykonania zamówienia: od 02.07.2018 r. do 24.08.2018 r.

- Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury i odbioru końcowego robót.

 

 

 

           

Łódź, dn. 29.03.2018

Metadane

Data publikacji : 29.03.2018
Data modyfikacji : 29.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Utratny Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Utratny
do góry